สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปัตตานี (ก.ช.ภ.จ.ปน.) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดปัตตานี (ก.ช.ภ.จ.ปน.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุดเฉิน ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 387 ครั้ง

X