รับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ Remote Pilot Licence (RPL) และหลักสูตร Instructor Remote pilot Licence (IRPL) ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับแจ้งจากจังหวัดปัตตานี ว่าศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ Defence Technology Intitute Unmanned Aircraft Systems Training Centre (DTI – UTC) แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ Remote Pilot Licence (RPL) และหลักสูตร Instructor Remote Pilot Licence (IRPL) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.gad.moi.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ ” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทีนี่

การเข้าชม 79 ครั้ง

X