สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงทุจริต หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

การเข้าชม 414 ครั้ง

X