สช.จ.ปน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบอำเภอมายอ จ.ปัตตานี

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบอำเภอมายอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

1. เพื่อลงมติเห็นชอบในการดำเนินงานตามแผนชมรม ปี พ.ศ.2563
2. เพื่อลงมติเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมการปลดล๊อกโควิด – 19 ในปีการศึกษา 2563
3. เพื่อลงมติเห็นชอบจัดสอบ O-Net โดยให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลในการสอบครบ 100%

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบอำเภอมายอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัศมีสถาปนา

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 467 ครั้ง

X