สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมจัดทำหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  มอบหมายให้ นายพรประสิทธิ์ มณีบัว พนักงานจัดการงานบุคคล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้า (ชั้น 2) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การเข้าชม 242 ครั้ง

X