สช.จ.ปัตตานี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายสุกรี แวมูซอ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อีกวาระหนึ่ง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาด้านการศึกษา และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับ อบจ.ปัตตานี ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 321 ครั้ง

X