สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬา ต.ศ.ว. เกมส์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬา ต.ศ.ว. เกมส์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนในด้านการจัดกิจกรรมและการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทางด้านการเล่นกีฬา การมีน้ำใจในการเป็นนักกีฬา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 410 ครั้ง

X