สช.จ.ปัตตานี ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2564  พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ ดร.มัสะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากร เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอาวุโสอำเภอปะนาเระ เปิดการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 476 ครั้ง

X