สช.จ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า สช.อ.ปะนาเระ

วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดี่ยวกันระหว่างผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สช.อ.ปะนาเระ ซึ่งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี

ภาพ  / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 251 ครั้ง

X