สช.จ.ปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่ายครู ข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (สช.จ.ปัตตานี) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่ายครู ข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ดร.อรรถพล ตรึกตรอง  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน

การเข้าชม 1,335 ครั้ง

X