โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

โครงการ “คนไทยไร E-Waste” และสามารถรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์จำพวก ซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วงส่งกำจัด ณ จุดรับคืนขยะอิล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สามารถดาวน์โหลดสื่อได้ ที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จ่าอากาศโท อมรเทพ รักษ์จิตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 3191 8151

การเข้าชม 117 ครั้ง

X