สช.จ.ปัตตานี ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ประเมินผล และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนปลายทางในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนายยูโซฟ หมัดบินเฮด พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และนายจักรพงค์   แสงอุบล พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเจ้าหน้าที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ประเมินผล และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนปลายทางในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา และโรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลของการนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

การเข้าชม 80 ครั้ง

X