สช.จ.ปัตตานี ประชุมครั้งที่ 1 /2564 เรื่องการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.มัสนะห์ สารี รองผอ.สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1 /2564 เรื่องการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนโดยใช้ระบบ google meet โดยมีกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนเอกชนในระบบที่เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ทั้งหมด11โรง ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 26 ครั้ง

X