ศว.ยะลา ขอเชิญชวนนักเรียน / นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด / แข่งขัน “โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา (ศว.ยะลา) ขอเชิญชวนนักเรียน / นักศึกษา ทั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด / แข่งขัน “โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์” ประกอบด้วย

1. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (วัสดุหลักที่นำมาประดิษฐ์เป็นวัสดุที่เหลือใช้)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.) เป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ และประชาชน
2.) ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
3.) ประเภททีม (ทีมละ 5 คน)
4.) สถานศึกษา / ชุมชน สามารถส่งได้ ไม่เกินจำนวน 2 ทีม
5.) รับเงินรางวัล / เกียรติบัตร

2. การประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการขยะ (นวัตกรรมเชิงอุปกรณ์ช่วยลดขยะ หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการขยะ นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.) เป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ และประชาชน
2.) ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
3.) ประเภททีม (ทีมละ 5 คน)
4.) สถานศึกษา / ชุมชน สามารถส่งได้ ไม่เกินจำนวน 2 ทีม
5.) รับเงินรางวัล / เกียรติบัตร

3. การประกวดแข่งขันภาพวาดพันธุกรรมพืชท้องถิ่น (หัวข้อวาดภาพ พรรณพืชในท้องถิ่น)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1.) เป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ และประชาชน
2.) ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล
3.) ประเภทบุคคล > รุ่นอายุ 6-12 ปี, รุ่นอายุ 13-18 ปี, รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป
4.) สถานศึกษา / ชุมชน / หน่วยงาน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
การรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อสอบถาม
นายอาเรฟ หะยีถือเร๊ะ (โทร. 081-1222351)
โทรศัพท์ 073-214920
เว็บไซต์ gg.gg/yalascience
facebook เพจศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การเข้าชม 317 ครั้ง

X