สช.อ.ปะนาเระ ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนนูรูลฮีดายะห์ฯ เพื่อปรึกษาหารือ การบริหารจัดการ

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เป็นประธานการประชุมของคณะผู้บริหารโรงเรียนนูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ การบริหารจัดการกิจการโรงเรียนเอกชนในสังกัด ตลอดจนการซักถามปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และแนะนำ แนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 

การเข้าชม 27 ครั้ง

X