สช.อ.หนองจิก พบปะและเยี่ยมเยียนโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ได้เยี่ยมเยียนโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยนางเจะนิเยาะ มุสตาปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา พร้อมทั้งได้ตรวจสอบการมีใบอนุญาตจัดตั้ง, ตราสารและรายละเอียดกิจการโรงเรียน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษาที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 12 ครั้ง

X