สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการ งานสำคัญต่างๆของจังหวัดปัตตานี  โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 77 ครั้ง

X