สช.อ.สายบุรี ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ร่วมนิเทศการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ณ โรงเรียนศาสนศึกษา อำเภอสายบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริม เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมี ดร.มูหามัดรูยานี บากา และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้

การเข้าชม 154 ครั้ง

X