สช.อ.หนองจิกประชุมครูวางแผนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก ได้ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานกิจการลูกเสือโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดเพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมซานูซี สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

การเข้าชม 118 ครั้ง

X