สช.อ.ปะนาเระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สช.อ.ปะนาเระลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหารโรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการบริหารจัดการกิจการของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ณ โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

การเข้าชม 17 ครั้ง

X