สช.อ.แม่ลาน ประชุมติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เพื่อเตรียมควมพร้อมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 144 ครั้ง

X