สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 เป็นหลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือประสบการณ์ จากสถานศึกษาหนึ่งเพื่อให้ได้รับการรับรองในสถานศึกษาอื่นในสมรรถนะเดียวกัน โดยมี นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 477 ครั้ง

X