สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 07 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2564 และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมด้วย นายชญานินทร์ อีซอ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และนางสาวชุติมา จรจิตต์ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา บรรยายพิเศษแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 412 ครั้ง

X