สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานในกิจกรรมอำลาสถาบัน สานฝันบัณฑิตน้อย โรงเรียนจิปิภพพิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในกิจกรรมอำลาสถาบัน สานฝันบัณฑิตน้อย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมในกิจกรรมอำลาสถาบัน สานฝันบัณฑิตน้อย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น และเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปในอนาคต โดยมีนักเรียนที่ผ่านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ป.6 ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 137 คน และนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 126 คน โดยมี นางสาวสุจินต์ ยอดสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนจิปิภพพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานในกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนจิปิภพพิทยา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 280 ครั้ง

X