สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมรับฟังการถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานเชิงพื้นที่ตามโจทย์หรือประเด็นที่เลือก ภายใต้โครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการดำเนินงานตามโจทย์บริบทในพื้นภาคใต้ชายแดน

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมรับฟังการถอดบทเรียนกลไกการดำเนินงานเชิงพื้นที่ตามโจทย์หรือประเด็นที่เลือก ภายใต้โครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการดำเนินงานตามโจทย์บริบทในพื้นภาคใต้ชายแดน ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ภาพ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 495 ครั้ง

X