ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนและทีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี โดยกรมการศาสนาร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ได้ดำเนินการตัดสินคลิปวีดีโอของนักเรียนที่สถานศึกษาในสังกัดได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม บัดนี้ได้พิจารณาตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังประกาศผลการตัดสิน (ตามเอกสารที่แนบ)

การเข้าชม 153 ครั้ง

X