สช.จ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครดิตแบงก์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครดิตแบงก์ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายอรรถพล สังฆวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) และมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมดังกล่าว ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ภาพ : นางสาวยามีละห์ ยาหมาย / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 489 ครั้ง

X