นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่ 5/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมครั้งที่ 5/2564 หัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตา และหัวหน้ากลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือ และรับมอบนโยบายข้อราชการต่างๆ  ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : นางสาวนูรียา มะมิงจิ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 203 ครั้ง

X