สช.จ.ปัตตานี ร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการศึกษา ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยโปรแกรม Application Zoom ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 342 ครั้ง

X