สช.จ.ปัตตานี ร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียน ผ่านระบบ Web Conference

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียน ผ่านระบบ Web Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 330 ครั้ง

X