สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการในสังกัด (ผ่านระบบวิดีโอคอล)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน (ผ่านระบบวิดีโอคอล) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์ / ข่าว : นายสุกรี มะเซ็งบางี

การเข้าชม 429 ครั้ง

X