สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการครูที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการครูที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเอกชนในระบบ ผ่านระบบวิดีโอคอล (google meet)

การเข้าชม 406 ครั้ง

X