สช.อ.ปะนาเระ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,รัฐวิสาหกิจฯ และปลัดอำเภอ โดยมีนายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 14 ครั้ง

X