สชอ.ยะรัง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย พสน.ระดับอำเภอ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วยนายอุสมาน มะมิงจิ พนง.จัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย พสน.ระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดปัตตานี และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีนายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การเข้าชม 208 ครั้ง

X