สชอ.ยะรังลงประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ของโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม ผอ.สช.อ.ยะรัง พร้อมด้วยนางสาวรอบีหยะ​ แมเราะดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ​สช.อ.ยะรัง นางมาดีฮะห์ มะ พนง.การเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.สต. ปิตูมุดี ลงประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564​ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของโรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อ.ยะรัง​ จ.ปัตตานี​ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 102 ครั้ง

X