สช.อ.ปะนาเระ ร่วมประชุมการตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.ปะนาเระ เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้โรงเรียนเอกชน มีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เกี่ยวกับ อุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีท่านผอ.อามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมครั้งนี้

 

การเข้าชม 11 ครั้ง

X