สช.อ.ยะหริ่ง ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุวัตร นิอิสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จัดประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆให้บุคลากรปฏิบัติงานในทางเดียวกัน และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 15 ครั้ง

X