สช.แม่ลาน ประชุมโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในระบบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เพื่อรับทราบข้อราชการต่างๆและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โควิด-19 ณ.ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 14 ครั้ง

X