สช.อ.ปะนาเระ ประชุมจำเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายรุสมาน นิเฮง  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และแจ้งข้อราชการต่างๆ ตลอดจนการแนะนำแนวทางการปฎิบัติราชการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 

การเข้าชม 9 ครั้ง

X