กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ สปอตวิทยุรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ซุเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ทั่วประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำ สปอตวิทยุรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว

การเข้าชม 364 ครั้ง

X