รอง ผอ.สช.ปัตตานี ร่วมรับฟังการนำเสนอและวิพากษ์การนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชน

16 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี และนายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ร่วมรับฟังการนำเสนอและวิพากษ์การนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชน สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การเข้าชม 167 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X