รอง ผอ.สช.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม “การอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ณ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

การเข้าชม 218 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X