สช.อ.แม่ลาน ร่วมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ได้เข้าร่วมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 อำเภอแม่ลาน จึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามวัดในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และสร้างความสามัคคีในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การเข้าชม 213 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X