ผอ.สช.ปัตตานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี ในการประกวดโครงการ To Be Number One

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ขวันชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เดินทางไปให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินการประกวดโครงการ To Be Number One ของโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ To Be Number One ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คะแนนชมรม To Be Number One ของจังหวัดปัตตานีที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดระดับภาคใต้และเข้าประกวดในระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนน ณ ชมรม To Be Number One โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนำคณะกรรมการตัดสินเยี่ยมชม ชมรม To Be Number One ของโรงเรียน

การเข้าชม 516 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X