สช.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม FinRun FinBike … สามสาย สามวัฒนธรรม ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดปัตตานี, สช.อำเภอทั้ง 12 อำเภอ และนักเรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 650 คน เข้าร่วมกิจกรรม “FinRun FinBike … สามสาย สามวัฒนธรรม ต้านภัยยาเสพติด” กิจกรรมวิ่งรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด “ปัตตานี TO BE NUMBER ONE FINRUN” โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน และพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุด Start FinRun 3 มุมเมือง 3 วัฒนธรรม ดังนี้ ขบวนที่ 1 เริ่มต้นจากวัดนพวงศาราม (วัดใหม่), ขบวนที่ 2 เริ่มต้นจากศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และขบวนที่ 3 เริ่มต้นจากมัสยิดรายอฟาตอนี

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมขบวนที่ 3 จุดตั้งต้นมัสยิดรายอฟาตอนี ตำบลจะบังติกอ นำโดย ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มีเส้นทางวิ่ง “FinRun … สามสาย สามวัฒนธรรม ต้านภัยยาเสพติด” โดยเริ่มต้น Start เวลา 08.00 น. เริ่มจากจุดมัสยิดรายอฟาตอนี ตำบลจะบังติกอ เลี้ยวซ้ายผ่านถนนยะรัง จากนั้นเลี้ยวซ้ายแยกธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี ตรงไปจุดพัก ณ สี่แยกธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเข้าถนนพิพิธ ข้ามสะพานเดชานุชิต ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าบริเวณงาน (ลานวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี) ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น, การกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) ประจำปี 2562, การทำลายยาเสพติดเชิงสัญลักษณ์, การแสดงดนตรี, นิทรรศการต่าง ๆ, ฯลฯ

การเข้าชม 979 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X