สช.ปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชูสิน วรเดช เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายพนม อินทันแก้ว, นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชูสิน วรเดช เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

การเข้าชม 366 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X