โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับเกียรติบัตรและป้ายประกาศเป็นสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีปิด “การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โรงเรียนปลอดบุหรี่” และมอบป้ายเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ โดยมีโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับเกียรติบัตรและป้ายประกาศเป็นสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี
2. โรงเรียนอามานะศักดิ์ อ.เมืองปัตตานี
3. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อ.ปะนาเระ
4. โรงเรียนเตรียมวิทยา อ.มายอ
5. โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา อ.หนองจิก
6. โรงเรียนอามานะวิทยา อ.ยะรัง
7. โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม อ.ยะรัง
8. โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง

การเข้าชม 505 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X