ประชุมรายงานผลการดำเนินงานฯ ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์, นางสาวสารีนา ยีมาแน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายยูโซฟ หมัดบินเฮด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม “ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีนายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของรัฐบาล และผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายโสภณ วงศ์ศิริเมธีกุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้บริหารทางการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 65 คน เข้าร่วมประชุม และมีผู้แทนแต่ละหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

การเข้าชม 163 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X