นายสุกรี แวมูซอ เป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาดารุลฮาดิษเกมส์ ครั้งที่ 14”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาดารุลฮาดิษเกมส์ ครั้งที่ 14” ของโรงเรียนธรรมพิทยาคาร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

การเข้าชม 373 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X