ผอ.สช.ปัตตานี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เดินทางพบปะคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนหน้าเสาธง และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานในกิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC ) สสวท.จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โครงงานเครื่องฟักไข่อัตโนมัติ

1. เด็กชายซาฟาริด มามะ
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน ลาเตะ
3. เด็กหญิงคอตีนะห์ สะมะแอ

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน โครงงานตู้อบแห้งอัจฉริยะ

1. นางสาวสายชล อาลี
2. นางสาวยาวาตี ซาเฮาะ
3. นางสาวนูรเดียนา ลาเตะ

รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง โครงงานเครื่องคั่วมะพร้าวอัตโนมัติ

1. นายอับดุลฮากิม ลือโมะ
2. นายอภิชาต สะอิ
3. นางสาวนูซูลา เด็งซา

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวฮาสือนะ แบเฮง
2. นางสาวนูรียะ อามะ

โดยมีนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และตัวแทนจากชุดสันติสุขที่ 107 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรในวันนี้ จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกับคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

การเข้าชม 859 ครั้ง

Copyright © 2019 Office of the Private Education Pattani Province. All Rights Reserved.
X